July 10, 2020

 Insiden

 Insiden Kedua jenis haemoroid ini sangat sering terjadi dan terdapat pada sekitar 35 % penduduk yang berusia lebih dari 25 tahun. walaupun keadaan ini tidak …

Al Mahabah

Al Mahabah Mahabah berasal dari kata ahabba ,yuhibbu,mahabatan  yang secara harifah berarti mencintai secara  mendalam.Dalam mu’jam al-falsafi ,jamil shaliba mengatakan mahabah adalah lawan dari al-baghd yakini cinta …