August 6, 2020

 Insiden

 Insiden Kedua jenis haemoroid ini sangat sering terjadi dan terdapat pada sekitar 35 % penduduk yang berusia lebih dari 25 tahun. walaupun keadaan ini tidak …